PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 2017/2018...

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁYW SPRAWIE SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW

 LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

         Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, na podstawie art.22ab ust.6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli oraz Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, podaje do publicznej wiadomości  zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018:

   1. Zestaw podręczników wychowania przedszkolnego Oddział  4 latki SP  w Przerośli.

   2. Zestaw podręczników wychowania przedszkolnego Oddział  5-cio latki SP  w Przerośli.

   3. Zestaw podręczników wychowania przedszkolnego Oddział  „0”  6-cio latki SP  w Przerośli.

   4. Zestaw podręczników klasa I SP.

   5. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa I SP.

   6. Zestaw podręczników klasa II SP.

   7. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa II SP.

   8. Zestaw podręczników klasa III SP.

   9. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa III SP.

 10. Zestaw podręczników klasa IV SP.

 11. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa IV SP.

 12. Zestaw podręczników klasa V SP.

 13. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa V SP.

 14. Zestaw podręczników klasa VI SP.

 15. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa VI SP.

 16. Zestaw podręczników klasa VII SP.

 17. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa VII SP.

 18. Zestaw podręczników klasa II Gimnazjum.

 19. Zestaw materiałów edukacyjnych klasa II Gimnazjum.

 20. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa II Gimnazjum.

 21. Zestaw podręczników klasa III Gimnazjum.

 22. Zestaw materiałów edukacyjnych klasa III Gimnazjum.

 23. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa III Gimnazjum.

 

Powyższe  zestawy podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych można pobrać ze strony internetowej: www.zsoprzerosl.superszkolna.pl w zakładce PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE  2017/2018 lub ze strony BIP ZSO w Przerośli: www.zsoprzerosl.biposwiata.pl w zakładce: Komunikaty.

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), począwszy od roku szkolnego 2014/2015, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2017/2018 bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie uczniów szkoły podstawowej, tj. uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII SP oraz uczniów klasy II, III GIM.

W związku z powyższym wyżej wymienieni uczniowie od 1 września 2017 r. otrzymają do obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • podręczniki lub materiały edukacyjne (do wypożyczenia z biblioteki szkolnej),
  • materiały ćwiczeniowe (przekazane zostaną na własność przez bibliotekę szkolną),

 

Przerośl, 07.07.2017 r.

                                                                             Dyrektor

                                                          Zespołu Szkół Ogólnokształcących

                                                                           w Przerośli

                                                                 mgr Sławomir Małachowski

BEZPIECZNE WAKACJE II