„Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom”

Gala wręczenia Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom” odbyła się w dniu 19.10.2010 r.. w Filharmonii w Białymstoku. W uroczystości tej reprezentując naszą szkołę, wzięli udział: dyr. Sławomir Małachowski, pedagog – Iwona Galińska oraz koordynator ds. bezpieczeństwa –  Bożena Buza. Cieszymy się, że zostaliśmy zaliczeni do szkół przyjaznych i bezpiecznych uczniom.

 wreczenie.jpg [720x960]      na_strone.jpg [960x720]

 

W roku szkolnym 2009/2010 ZSO w Przerośli zgłosił swój udział do Programu „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom”. Program ten realizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod patronem Wojewody Podlaskiego. Biorąc udział w tym programie szkoła    mogła uzyskać Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa.  Z realizowanych działań w ramach przyjętych szkolnych programów i zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów został napisany "Program Bezpieczeństwa w Szkole" Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w roku szkolnym 2009/2010, zawierający między innymi informacje o placówce, a w szczególności o sposobach radzenia sobie z przypadkami przestępczości wśród uczniów, metodach działań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, a także zakres współpracy z poradniami i ośrodkami prowadzącymi działalność pomocową. Program ten został przesłany do organizatorów. Projekty oceniane były przez specjalną komisję do spraw bezpieczeństwa, w skład której weszli przedstawiciele instytucji współtworzących Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa. Oprócz policji byli nimi Podlaski Urząd Wojewódzki, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Komisja na podstawie oceny działalności poszczególnych szkół wyłoniła i nadała 46 podlaskim szkołom Honorowe Certyfikaty Bezpieczeństwa.  Wśród tych szkół znalazła się także i nasza szkoła. 

   pedagog_i__koordynator.jpg [240x180]           po_wreczeniu.jpg [240x180]

 

 

DBI2020