PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 20182019...

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

W SPRAWIE SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW

 LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerośli, na podstawie art.22ab ust.6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Przerośli oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Przerośli, podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Zestaw materiałów ćwiczeniowych Oddział Przedszkolny 4-latki.
 2. Zestaw materiałów ćwiczeniowych Oddział Przedszkolny 5-latki.
 3. Zestaw materiałów ćwiczeniowych Oddział Przedszkolny 6-latki.
 4. Szkolny zestaw podręczników klasa I SP.
 5. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa I SP.
 6. Szkolny zestaw podręczników klasa II SP.
 7. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa II SP.
 8. Szkolny zestaw podręczników klasa III SP.
 9. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa III SP.
 10. Szkolny zestaw podręczników klasa IV SP.
 11. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa IV SP.
 12. Szkolny zestaw podręczników klasa V SP.
 13. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa V SP.
 14. Szkolny zestaw podręczników klasa VI SP.
 15. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa VI SP.
 16. Szkolny zestaw podręczników klasa VII SP.
 17. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa VII SP.
 18. Szkolny zestaw podręczników klasa VIII SP.
 19. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa VIII SP.
 20. Szkolny zestaw podręczników klasa III Gimnazjum.
 21. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa III Gimnazjum.

Powyższe szkolne zestawy podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych można pobrać ze strony internetowej: www.spprzerosl.superszkolna.pl w zakładce PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE  2018/2019 lub ze strony BIP ZSO w Przerośli: www.spprzerosl.biposwiata.pl w zakładce: Komunikaty.

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811), począwszy od roku szkolnego 2014/2015, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2018/2019 bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie uczniów szkoły podstawowej, tj. uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII SP oraz uczniów klasy III GIM.

W związku z powyższym wyżej wymienieni uczniowie od 1 września 2018 r. otrzymają do obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • podręczniki lub materiały edukacyjne (do wypożyczenia z biblioteki szkolnej),
 • materiały ćwiczeniowe (przekazane zostaną na własność przez bibliotekę szkolną),

 

Przerośl, 28.06.2018 r.

                                                                               Dyrektor

                                                                      Szkoły Podstawowej

                                                                             w Przerośli

                                                                 mgr Sławomir Małachowski