PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 2019/2020...

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

W SPRAWIE SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW

 LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerośli, na podstawie art.22ab ust.6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Przerośli oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Przerośli, podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Zestaw materiałów ćwiczeniowych Oddział Przedszkolny 3-latki.
 2. Zestaw materiałów ćwiczeniowych Oddział Przedszkolny 4-latki.
 3. Zestaw materiałów ćwiczeniowych Oddział Przedszkolny 5-latki.
 4. Zestaw materiałów ćwiczeniowych Oddział Przedszkolny 6-latki.
 5. Szkolny zestaw podręczników klasa I SP.
 6. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa I SP.
 7. Szkolny zestaw podręczników klasa II SP.
 8. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa II SP.
 9. Szkolny zestaw podręczników klasa III SP.
 10. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa III SP.
 11. Szkolny zestaw podręczników klasa IV SP.
 12. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa IV SP.
 13. Szkolny zestaw podręczników klasa V SP.
 14. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa V SP.
 15. Szkolny zestaw podręczników klasa VI SP.
 16. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa VI SP.
 17. Szkolny zestaw podręczników klasa VII SP.
 18. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa VII SP.
 19. Szkolny zestaw podręczników klasa VIII SP.
 20. Zestaw materiałów ćwiczeniowych klasa VIII SP.

Powyższe szkolne zestawy podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych można pobrać ze strony internetowej: www.spprzerosl.superszkolna.pl w zakładce PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE  2019/2020 lub ze strony BIP ZSO w Przerośli: www.spprzerosl.biposwiata.pl w zakładce: Komunikaty.  

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

W roku szkolnym 2019/2020 bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie uczniów szkoły podstawowej, tj. uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII SP .

W związku z powyższym wyżej wymienieni uczniowie od 1 września 2019 r. otrzymają do obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • podręczniki lub materiały edukacyjne (do wypożyczenia z biblioteki szkolnej),
 • materiały ćwiczeniowe (przekazane zostaną na własność przez bibliotekę szkolną),

Przerośl, 11.06.2019 r.

                                                                               Dyrektor

                                                                      Szkoły Podstawowej

                                                                             w Przerośli

                                                                 mgr Sławomir Małachowski

DBI2020