Aktualności

08 stycznia 2019 15:59 | Aktualności

Góra grosza w SP

W grudniu 2018r. w naszej szkole przeprowadzona została akcja „Góra grosza”. Akacja organizowana jest przez Towarzystwo „Nasz Dom”, a pieniądze przeznaczane są na rzecz rodzinnych domów dziecka. Udało się nam zebrać 266,12 groszy. Pieniądze zebrali, przeliczyli,...

czytaj więcej »

03 stycznia 2019 17:24 | Aktualności

Szkolne Koło Wolontariatu

Tegoroczny grudzień obfitował w wydarzenia z udziałem członków Szkolnego Koła Wolontariuszy. Spotkania wigilijne zorganizowane przez Akcję Katolicką w Przerośli 16 grudnia i Gminę Przerośl, które odbyło się 20 grudnia dały sposobność, by służyć swoją pomocą. Praca wolontariuszy...

czytaj więcej »

22 grudnia 2018 17:04 | Aktualności

"Przeroślaczki" na XXVII Wigilii Chłopskiej

Czas Bożego Narodzenia to czas wyrażania naszej radości z przyjścia Pana Jezusa na świat. Zespół „Przeroślaczki” tę radość miał okazję wyrazić już 15.12.2018r., gdyż właśnie wtedy odbyła się w Suwałkach XXVII Wigilia Chłopska, organizowana przez Starostwo Powiatowe...

czytaj więcej »

21 grudnia 2018 17:12 | Aktualności

Śladami Jaćwingów (Sudowów)

12 grudnia uczniowie klas IVa i IVb odwiedzili Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Zwiedzili wystawę „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”. Ekspozycja stanowi podróż przez kilkanaście tysięcy lat, które upłynęły...

czytaj więcej »

12 grudnia 2018 19:50 | Aktualności

O zagrożeniach pożarem i czadem w gospodarstwie domowym - spotkanie ze strażakami

Dnia 7 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Przerośli odbyło się spotkanie uczniów klas I - VIII SP, III GIM oraz kadry pedagogicznej ze strażakami z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Strażacy zwrócili szczególną uwagę na celowość montażu w gospodarstwach...

czytaj więcej »

10 grudnia 2018 16:06 | Aktualności

Spotkanie z autorką książek dla dzieci

Spotkanie uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Przerośli z P. Grażyną Serafin – poetką, pisarką i pedagogiem odbyło się 27 listopada b.r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przerośli. Żywy kontakt z literaturą dziecięcą oraz użycie rekwizytów tematycznie związanych...

czytaj więcej »

08 grudnia 2018 18:10 | Aktualności

Udział w IX Kampanii Białej Wstążki

W dniu 26 listopada 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczysty apel mający na celu rozpropagowanie idei kampanii Białej Wstążki. Chłopcy oraz mężczyźni z naszej szkoły przypięli białe wstążki na znak sprzeciwu wobec stosowania przemocy. In

czytaj więcej »

05 grudnia 2018 16:21 | Aktualności

Projekt „Niepodległa” – inne działania

W ramach szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 13 listopada delegacje klas IV – VIII SP i III G pod opieką p. Marka Zająca zapalili znicze pod Dębem Wolności w Parku oraz na mogile poległych przy ulicy Holendry. Są to miejsca o szczególnym znaczeniu dla...

czytaj więcej »

30 listopada 2018 20:55 | Aktualności

Projekt "Niepodległa" - zasadzenie krzewu bzu

9 listopada w obecności dyrektora szkoły p. S. Małachowskiego, wicedyrektor p. E. Zając oraz nauczycieli: p. A. Rusinowskiej i p. M. Zająca uczniowie - przedstawiciele wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Przerośli posadzili przed budynkiem szkoły (od strony ulicy Dwornej) krzak bzu. Nawiązaliśmy...

czytaj więcej »

28 listopada 2018 21:53 | Aktualności

Projekt "Niepodległa" - lekcja z grupą rekonstrukcyjną

7 listopada uczniowie klas I – VIII SP oraz III G wzięli udział w lekcji historii przeprowadzonej przez członków grupy rekonstrukcyjnej z Lublina. Pokaz i opowieść prowadzących wzbudziły duże zainteresowanie. Uczniowie mogli zobaczyć mundury oraz broń historyczną polskich żołnierzy...

czytaj więcej »