Aktualności

09 grudnia 2015 22:02 | Aktualności

SZKOŁA DIALOGU - podsumowanie projektu

      30 listopada miał miejsce finał projektu, w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjum. Celem zrealizowanego projektu ,,Szkoła Dialogu” było poznanie historii dawnych żydowskich mieszkańców Przerośli. Przez dwa miesiące uczniowie zbierali materiały i przygotowywali się do ich prezentacji dla swoich kolegów i koleżanek oraz zaproszonych gości.
     Żydzi zaczęli przybywać do Przerośli po założeniu miasta w drugiej połowie XVI wieku. Istotny rozwój osadnictwa żydowskiego w tej miejscowości nastąpił dopiero po epidemii dżumy z lat 1709-1710. Na przestrzeni XVIII i XIX wieku liczba wyznawców judaizmu systematycznie wzrastała - od 205 osób w 1799 roku do 443 osób w latach dwudziestych XIX wieku. W 1867 roku w Przerośli żyło 598 osób pochodzenia żydowskiego. W następnych latach liczba ta malała – w 1921 roku było to 125 osób, co stanowiło 25% ogółu mieszkańców Przerośli.  Głównym źródłem utrzymania ludności żydowskiej były handel i rzemiosło.  W 1736 roku biskup wileński Michał Jan Zienkiewicz zezwolił na wybudowanie w Przerośli synagogi oraz założenie cmentarza żydowskiego. W 1939 roku przeroscy Żydzi zostali wywiezieni przez hitlerowców do obozów zagłady.
      Wśród  wielu  zadań  zrealizowanych  w ramach  projektu  było  przeprowadzenie  wywiadów z  mieszkańcami Przerośli,  którzy  pamiętają  swoich  żydowskich  sąsiadów.  We  współpracy z Wójtem Gminy Przerośl Panem Sławomirem Renkiewiczem uczniowie pomagali uporządkować teren cmentarza żydowskiego przy ulicy Zusenkowskiej. Sfotografowali najlepiej zachowane nagrobki – macewy. Umieszczono tablicę informacyjną koło cmentarza.
      Odbyła się wycieczka po Przerośli śladami jej dawnych mieszkańców – Żydów. W jej trakcie uczniowie zaprezentowali informacje o dawnej bożnicy, mykwie oraz cmentarzu.

 infor.: Marek Zając – opiekun projektu

Przeczytano: 1497 razy. Wydrukuj|Do góry

Szkoła Dialogu