Aktualności

13 czerwca 2018 17:40 | Aktualności

"Szukamy dobrych wzorców”

    W Szkole Podstawowej w Przerośli w okresie 09.04.2018 r. - 07.06.2018r. została przeprowadzona akcja „Szukamy dobrych wzorców”. Jej koordynatorami byli: opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej p. Danuta Dobrzyń, opiekun Samorządu Uczniowskiego gimnazjum p. Izabela Arciszewska, p. dyrektor SP w Przerośli Sławomir Małachowski, p. pedagog Iwona Galińska. Akcją zostało objętych 129 uczniów z klas IV – VII SP oraz II – III g.
    Celem akcji było: propagowanie kulturalnego zachowania w szkole i poza nią, przeciwdziałanie przemocy, promowanie zachowań prozdrowotnych: profilaktyka uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków.
   Działania, które podjęto w związku z akcją: przeprowadzenie warsztatów na zajęciach z wychowawcą dotyczących przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, zasad kulturalnego zachowania, monitorowanie wypełniania obowiązków szkolnych i realizowania zapisów regulaminów obowiązujących w szkole. Uczniowie w grupach mieli za zadanie wykonać jedną z form: plakat, prezentację multimedialną, scenkę, wiersz, piosenkę, komiks, film.
W kategorii klas IV – VII SP nagrodzono:
I miejsce – Katarzyna Wróblewska, Aleksandra Kalinowska, Natalia Olsztyn, Patrycja Szlaszyńska, Angelika Szlaszyńska, Piotr Buza (kl. VII),
II miejsce – Marek Ratasiewicz, Krystian Zieliński, Kuba Orłowski – kl. IV,
III miejsce – Wiktoria Serafin, Wiktoria Danilewicz, Dominika Waraksa, Dominika Siwula – kl. V,
Wyróżnienie: Danuta Bogdanowicz ( kl. VI), Magdalena Serafin (kl. VI), Grzegorz Wróblewski, Angelika Pietruszewska, Nikola Pietruszewska, Magda Rojek (kl. IV).
W kategorii klas II – III g nagrodzono:
I miejsce – Zuzanna Kardel, Patrycja Kardel (kl. II g),

II miejsce – Paula Korotko (kl. III g).
      Ponadto wręczono dla 15 uczniów drobne nagrody rzeczowe za udział w podejmowanych w ramach akcji działaniach. 7 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Przerośli nastąpiło podsumowanie akcji „Szukamy dobrych wzorców”. W czasie apelu zostały wręczone nagrody przez p. dyrektora Sławomira Małachowskiego, opiekunów Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej p. Danuty Dobrzyń i p. Izabeli Arciszewskiej. Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli. Ponadto każda klasa przygotowała piosenkę lub scenkę, którą prezentowała na podsumowaniu.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Danuta Dobrzyń, Izabela Arciszewska   

Przeczytano: 194 razy. Wydrukuj|Do góry

Szukamy dobrych wzorców 2018

BEZPIECZNE WAKACJE II