Aktualności

03 listopada 2019 18:17 | Aktualności

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 2019

      Październik w kościele katolickim to szczególny czas poświęcony misjom. W tym roku jego przewodnim hasłem są słowa: „Ochrzczeni i posłani”. W związku z tym w całym Kościele odbywały się różne wydarzenia, mające na celu uwrażliwienie na potrzeby misyjne, ale też przypomnienie ludziom ochrzczonym o ich misyjnym posłannictwie. By włączyć się w te działania, Szkolne Koło Caritas zorganizowało najpierw konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów szkoły. Najlepsze prace zostały nagrodzone – wręczenie nagród nastąpiło podczas mszy świętych dnia 20.10. Wtedy też można było usłyszeć krótkie teksty i wiersze misyjne przedstawione przez członków Szkolnego Koła Caritas oraz dzieci, przygotowujące się do pierwszej komunii św.
      Kolejnym działaniem było zorganizowanie loterii fantowej. W ten sposób odpowiedzieliśmy na prośbę s. dr Barbary Pillar SAC, misjonarki z Kamerunu, o pomoc dla jednej z jej podopiecznych. Jest nią 12-letnia Merveille, która w tym roku ukończyła szkołę podstawową, a we wrześniu rozpoczęła szkołę średnią. Dziewczynka w ostatnim roku przeżyła traumę, gdyż jej mama bardzo zachorowała i pod koniec czerwca umarła. Mimo to Merveille starała się utrzymywać wysoką średnią, bo chciała pójść do szkoły średniej - college COSADO. Teraz opiekuje się nią babcia. Babcia jest po zaleczonej chorobie trądu. Schorzenie uczyniło ją niepełnosprawną (nie ma palców u rąk i nóg). Szkoła, do której uczęszcza dziewczynka, jest oddalona o 4,5 km. Lekcje rozpoczynają się już o godz. 7.00. Merveille  musiałaby wyjść ze swej lepianki przed 6.00. O tej porze w Kamerunie jest jeszcze ciemno. Babcia boi się o wnuczkę i bardzo prosi o pomoc, by mogła być w internacie, ale na to nie ma funduszy. Koszt internatu na rok to 300 000 FC, tj. 458 euro. Ełcka Caritas udostępniła specjalny rachunek do wpłat na ten właśnie cel.
      Na początku poprosiliśmy wszystkich ludzi dobrej woli o przynoszenie fantów. Nie zabrakło dobrych ludzi – udało się pozyskać  ok. 200 fantów. Wolontariusze ponumerowali je, zrobili losy i 28.10. loteria ruszyła. Bardzo szybko wszystkie losy sprzedano. Udało się zebrać 400 zł. Pieniądze zostaną wpłacone na wyżej wspomniane konto. Wolontariusze serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w to dobre dzieło. W imieniu Merveille i jej babci za pomoc dziękuje też s. Barbara.

infor.: B. Buza

Przeczytano: 76 razy. Wydrukuj|Do góry

Miesiąc misyjny